Over AMP

Steeds meer bedrijven zien in dat het in strijd is met onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu om afvalstoffen die op de een of andere wijze kunnen worden hergebruikt, zonder meer weg te gooien.

Ook de overheid streeft naar een verdergaande afvalscheiding bij bedrijven en instellingen en heeft via een aantal maatregelen van bestuur grenzen gesteld waarboven men verplicht is de betreffende afvalsoorten gescheiden aan te bieden.

Elk jaar zullen die grenzen worden verlegd en elk jaar weer zullen er meer soorten afval worden toegevoegd.

Bedrijven die aan de gestelde hoeveelheden komen worden verplicht deze stoffen gescheiden aan te bieden en de bedrijven die zorgen voor de afvoer van deze stoffen worden verplicht gesteld deze stoffen gescheiden te vervoeren en te verwerken.

Natuurlijk noodzakelijk, maar helaas ook arbeidsintensief en daarmee kostenverhogend. In AMP vindt u een partner die de deskundigheid en de ervaring in huis heeft om samen met u te komen tot een optimaal rendement als het gaat om het vinden van een bij uw bedrijf passend individueel containersysteem. AMP Afvalbehandeling houdt daarnaast in het gescheiden inzamelen en transporteren.

Kortom, AMP biedt u toekomstgerichte oplossingen die er continu toe bijdragen dat aan de gestelde eisen op afvalgebied kan worden voldaan.

AMP - da's afvalverwerking met perspectief.

AMP op de boulevard

Ik wil teruggebeld worden

Bel mij terug

Bestaande klanten

Ga naar het mutatieformulierU kunt ook een email sturen naar info@amprolcontainers.nl

CENTRAAL NUMMER

Tel: 0252 37 31 91

RENEWI

Tel: 088 – 700 3000
Nederland

MEEUWENOORD

Tel: 0252 34 20 90
Noordwijkerhout

V.D. PUTTEN

Tel: 071 361 28 37
Noordwijk

ISO gecertificeerd Financieel Gezond

info@amprolcontainers.nl – Postadres: p/a Victoriberg 18, 2211 DH NOORDWIJKERHOUT

CENTRAAL NUMMER

Tel: 0252 37 31 91

RENEWI

Tel: 088 – 700 3000
Nederland

ISO gecertificeerd

MEEUWENOORD

Tel: 0252 34 20 90
Noordwijkerhout

V.D. PUTTEN

Tel: 071 361 28 37
Noordwijk

Financieel Gezond

info@amprolcontainers.nl – Postadres: p/a Victoriberg 18, 2211 DH NOORDWIJKERHOUT